Školička Pohádka

 

Školička Pohádka je určena dětem ve věku 2-6 let. Jejím cílem je především zapojení dětí do dětského kolektivu a individuální rozvíjení jejich schopností.

Školička je vhodná pro děti vyžadující specifický přístup při začleňování do kolektivu vrstevníků, pro děti s problémy adaptability, děti fixované na matku nebo děti, které ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat velké kolektivy mateřských škol. Školička je vhodná jako příprava před vstupem do klasické mateřské školy. Rodičům je tak umožněno využít volné dopoledne podle vlastních potřeb. Program školičky je tvořen bloky výtvarných, hudebních a pohybových aktivit kombinovaných s volnou hernou. Lektorka pracuje se skupinkou max. 10 dětí. Důraz je kladen na stabilitu dětského kolektivu. Děti se přihlašují do školičky na min. tříměsíční období.Vytváří se tak prostor pro budování vztahů mezi dětmi.

Jednotlivé dny v týdnu jsou tématicky zaměřeny:
Po - Hrajeme si s angličtinou
Út - Výtvarná činnost
St - Vyrábění
Čt - Divadélko, hrajeme si s kostýmy
Pá - Cvičení a tanečky

Docházka dětí do školičky je individuální. Děti mohou docházet 1x či vícekrát týdně.

Denní program probíhá od 8 do 12 hodin.

08:00 - 08:30 příchod dětí, ranní povídání
08:30 - 09:00 volná herna
09:00 - 09:30 zpívání (hra na Orffovy rytmické nástroje)
09:30 - 10:00 svačinka
10:00 - 10:30  pobyt venku
10:30 - 11:00 výtvarná činnost, vyrábění
11:15 - 11:45 pohybové hry, cvičení
11:45 - 12:00 odchod dětí

 

Děti mohou přicházet od 8.00 do 8.30 hod a odcházet podle potřeby do 12.00. Při odchodu budou děti předány pouze rodičům. Pokud by dítě měla vyzvedávat jiná osoba, domluví se rodiče s lektorkou. Pověřená osoba musí mít u sebe doklad totožnosti.

Stravování dětí

Děti si sebou přinesou vlastní svačinku a pití. Talířky, hrnečky a příbory jsou k dispozici ve školce.

Pro Vaše děti máme připraveno soustu nových říkanek, písniček, pohybových her. Děti se seznámí s jednoduchými rytmickými nástroji, budou pracovat různými výtvarnými technikami (temperami, vodovými barvami i keramickou hlínou). Především však na ně čeká příjemné, přátelské prostředí v malém kolektivu dětí vedeném zkušenými lektorkami. Cena za pobyt dítěte ve školičce je v závislosti na počtu návštěv týdně od 50kč/hodinu. Jednorázové vstupné bez předplatného od 100 Kč/hodinu. Bližší informace Vám ráda sdělí Jitka Šindelářová,tel. 739 034 435, e-mail: jit.sindelarova@seznam.cz

Těšíme se na Vaše děti.