Dramaťáček

 

V dramatickém kroužku se spolu jednou týdně setkávají děti různého věku, učí se spolupracovat, vzájemně se podporovat a pod vedením lektorky vytvářet společné dílo – divadelní představení. Na hodinách se také naučí základům dramatiky, základům jevištní práce a pantomimy. Děti si postupně a nenásilně osvojí mluvený projev. Vystoupení před vrstevníky a kamarády při zkouškách, hrách a slovních hrátkách a hříčkách je připraví na veřejný projev ve škole a dalším životě. Se scénkami a představeními pak předstupují před publikum a jsou tak potěšeni uznáním dětských i dospělých diváků a povzbuzeny do další práce.