Povídánky-logopedie

 

Kroužek má několik cílů:

  • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku.  

  • prevence vzniku poruch řeči

  • pomoc při nápravě vad výslovnosti u dětí

  • rozvoj slovní zásoby

  • grafomotorická cvičení – (příprava na první třídu – správný úchop tužky aj.)

Individuální přístup a péče. Jednorázová konzultace s logopedkou je po dohodě možná.

 

 

Momentálně není v provozu.