Výtvarný atelier

 

Pro děti předškolního a mladšího školního věku. Kroužek je zaměřen na rozvíjení kreativity, představivosti a fantazie dětí, učí je pracovat s rozličnými výtvarnými materiály a technikami, zpracovávat materiál netradičními způsoby. Děti si vyzkoušejí práci s barvami a štětci, pracují s nůžkami a textilem, modelují, vytváření koláže, dekorativní předměty, drobné dárky a jednoduché hračky. Často se věnují výrobkům a obrázkům vztahujícím se k právě probíhající roční době, k svátkům a lidovým zvykům. Přirozenou a hravou formou si tak osvojují a oživují tradice a zvyklosti jednotlivých ročních období v současnosti i v minulosti. Lektorka má zkušenosti s vedením výtvarného ateliéru na ZŠ.