Poděkování

•Velké poděkování patří paní fotografce Heleně Fechtnerové, která nám krásně nafotila naše představení v KD Kyje. Děkujeme.

 

•Za pomoc a podporu při hledání vhodného prostoru pro aktivity studia děkujeme Zastupitelstvu MČ Praha 14