Aktivity děti

Vyberte si z naší nabídky dopoledních i odpoledních aktivit.

Taneční a pohybové studio

Tvořivost, procvičení těla s uvědomělou koordinací a muzikálnost, jsou hlavní složky alternativního způsobu práce v našem Studiu taneční a pohybové výchovy. Tvořivost je součástí výuky od 3 - 4 let, děti improvizují o všem co znají, od motýlků a slonů po letadla.

Starší  už tvoří vystoupení spolu s učitelem a ti nejstarší sami a třeba i s vlastním hudebním doprovodem. Na to potřebují tělo, které se výborně pohybuje. Musí tělo znát a rozumět mu. Od jednoduchých rehabilitačních cviků až po složité švihy či pády. Od správného držení těla až po zvládnutí těžiště, centra těla a vzájemného propojení všech jeho částí.

Všechny děti si vyzkouší práci na jevišti. Starší děti mají možnost se zúčastnit dětských přehlídek scénického tance.

Taneční studio má několik skupin, děti jsou zařazeni dle věku. 3-14 let.


Sportík

Náš kroužek "Sportík" je určen pro všechny holky a kluky 3 - 6 let, kteří mají spoustu energie a potřebují se vyřádit. V rámci kroužku bude zařazena všeobecná gymnastická průprava, pohybové hry, skákání, běhání, cvičení s pomůckami (míče,kroužky,obruče) skákání na trampolíně, na závěr opičí dráha.

Výtvarný ateliér

Pro děti předškolního a mladšího školního věku 3 - 8 let. Kroužek je zaměřen na rozvíjení kreativity, představivosti a fantazie dětí, učí je pracovat s rozličnými výtvarnými materiály a technikami, zpracovávat materiál netradičními způsoby. Děti si vyzkoušejí práci s barvami a štětci, pracují s nůžkami a textilem, modelují, vytváření koláže, dekorativní předměty, drobné dárky a jednoduché hračky. Často se věnují výrobkům a obrázkům vztahujícím se k právě probíhající roční době, k svátkům a lidovým zvykům. Přirozenou a hravou formou si tak osvojují a oživují tradice a zvyklosti jednotlivých ročních období v současnosti i v minulosti. 

Cvičení maminky s dětmi

Formou písniček, říkanek a pohybových her se děti zdokonalují v koordinaci svých pohybů a získávají už od nejmenšího věku vztah k pohybu a sportu.

Cvičení je vhodné pro děti, které už umějí chodit.

Pro děti: 1 - 3 roky s rodiči


Dopolední školička

Školička Pohádka je určena dětem ve věku 2-6 let. Jejím cílem je především zapojení dětí do dětského kolektivu a individuální rozvíjení jejich schopností.

Program školičky je tvořen bloky výtvarných, hudebních a pohybových aktivit kombinovaných s volnou hernou. Zkušená lektorka pracuje se skupinkou max. 10 dětí. Důraz je kladen na stabilitu dětského kolektivu. Děti se přihlašují do školičky na min. tříměsíční období. Vytváří se tak prostor pro budování vztahů mezi dětmi.